Quiz Prawniczy

1 / 10

1. Sąd Rejonowy uznał Pana Matusza winnym kradzieży samochodu. Pan Mateusz postanowił odwołać się do sądu drugiej instancji, którym będzie:

2 / 10

2. Jednostką samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową jest:

3 / 10

3. Łódź jest:

4 / 10

4. Kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów powszechnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wynosi obecnie:

5 / 10

5. Mieszkańcy województwa w wyborach samorządowych wybierają:

6 / 10

6. Wotum zaufania to:

7 / 10

7. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:

8 / 10

8. Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

9 / 10

9. Organem wykonawczym w samorządzie powiatowym jest:

10 / 10

10. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:

Your score is

The average score is 45%

0%