Quiz Prawniczy

1 / 10

1. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:

2 / 10

2. Zarząd powiatu jest wybierany:

3 / 10

3. Kadencja prezydenta miasta wynosi w chwili obecnej:

4 / 10

4. Wotum zaufania to:

5 / 10

5. Preambuła to:

6 / 10

6. Łódź jest:

7 / 10

7. Sąd Rejonowy uznał Pana Matusza winnym kradzieży samochodu. Pan Mateusz postanowił odwołać się do sądu drugiej instancji, którym będzie:

8 / 10

8. Najważniejszym aktem prawnym zawierającym plan m.in. dochodów i wydatków w samorządzie gminnym jest:

9 / 10

9. Organem wykonawczym w samorządzie powiatowym jest:

10 / 10

10. W Brzezinach swoją siedzibę ma:

Your score is

The average score is 45%

0%